Leestoets A1 & A2


Op deze website maakt u een taaltoets.
De toets meet uw leesvaardigheid van het Nederlands.
U krijgt na afloop van de toets uw taalniveau op leesvaardigheid te zien:
  1. Onder niveau A1
  2. Niveau A1
  3. Niveau A2
De uitslag van deze toets geeft u een betrouwbare indicatie over uw slagingskansen voor het inburgeringsexamen op de niveaus A1 en A2start direct de toets


يتم التشغيل بواسطة Blogger.