Exempel på uppgifter i nationellt slutprov (sfi)På den här sidan hittar du exempel på hur uppgifter i de nationella slutproven för sfi kan se ut i de olika delproven och kurserna.Den nivå som finns angiven inom parentes (B, C, D) i exempeluppgifterna är ungefärlig. Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Om inget annat anges så används formatet i prov på samtliga nivåer men innehållet är anpassat efter vilket kursprov uppgiften ingår i.Exempel på uppgifter finns för delproven Höra, Läsa, Skriva och TalaDelprovet HöraDelprovet LäsaDelprovet SkrivaDelprovet TalaGå nu till sidan och kolla Provprov sfi
يتم التشغيل بواسطة Blogger.