SVT Languageplay


Med SVT Languageplay kan du titta på SVTs program och få hjälp att utveckla ditt svenska språk. Det här är appen för dig som är flykting, nykomnad eller annan invandrare till Sverige. - Klicka på ord och uttryck i slutna texter och få språkstöd till arton vanliga invandrarspråk. - Läs de bifogade bildtexten separat med integrerade språkövningar - Få rekommenderade program för dig som lär dig svenska - Hämta en lista med dina senaste visade program för enkel åtkomst och upprepning - Utforska det svenska ordförrådet i en visuell översikt och följ egna framsteg Lärandeprofil - Anslut eller registrera ett användarkonto för säkerhetskopiering och synkronisera din Learning-profil.
Ange din nuvarande svenska språknivå (CEFR-skala) i SVT Languageplay:
A1 (nybörjare) om du förstår mycket vanliga ord och enkla meningar
A2 (grundläggande) om du kan läsa korta och enkla texter
B1 (mellanliggande) om du kan förstå texter med vardag språk
B2 (övre mellanliggande) om du kan läsa texter om moderna problem och olika åsikter
C1 (avancerad) om du kan förstå långa och komplexa texter med olika stilar
C2 (flytande) om du kan förstå alla typer av texter
Om du inte vet något svenskt språk än då kan SVT Languageplay vara svårt att använda.click here to sign in
يتم التشغيل بواسطة Blogger.