Svenska steg för steg


Svenska steg för steg är ett heltäckande grundmaterial för kurs B och kurs C inom sfi-undervisningen. Läromedlet vänder sig i första hand till vuxna kursdeltagare med kort skolbakgrund. Det kan även vara lämpligt för högutbildade samt för studerande på motsvarande nivåer inom andra skolformer. Svenska steg för steg 2 utkom i april 2016.
Läroböckernas kapitel är indelade efter teman och innehåller korta dialoger eller andra texter om vanliga vardagssituationer. Texterna följs av övningar av olika slag samt en presentation av grammatiska moment. Uttalet presenteras på ett metodiskt och lättfattligt sätt.
De flesta avsnitt innehåller ett självbedömningstest som hjälper eleven att utvärdera sina kunskaper och ta ansvar för sin inlärning.installieren
يتم التشغيل بواسطة Blogger.