Hitta läromedel


I Hitta läromedel kan du söka med fritextsöket eller med hjälp av kategorierna:

  • Skolform
  • Ämne
  • Läromedelsegenskaper 
  • Medietyp
  • Det går också utmärkt att kombinera de båda söksätten.


Ju fler kategorier du kryssar i desto mer förfinas din sökning. Väljer du att bara kryssa i en kategori får du ett stort antal sökträffar.

Även då du fått fram sökresultat kan du fortsätta att förfina din sökning ytterligare.

Fritextsök med citattecken, till exempel "Favorit matematik", så får du endast träff på de läromedel som har båda orden i titeln. Utan citattecken får du träff på alla läromedel som har antingen Favorit eller matematik i titeln. Läs mer  har installieren

يتم التشغيل بواسطة Blogger.